T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1158
2  Projenin Adı :   Covıd-19 Olası/Kesin Tanılı Hastalarda Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Fatih Davran
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   fatihdavran@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. MERVE ALPAY
 Doç.Dr. PINAR YILDIZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.800,00
13  Toplam Harcama :   19.137,60
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  -
17  Projenin Çıktıları:  -
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  -

  Tarih: 


  İmza: