T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.05.939
2  Projenin Adı :   Pirinç Kabuğu Külü İkameli Çimento Harçlarının Hidratasyon Gelişiminin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yilmazkocak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Yılmaz Koçak
 Yüksek Lisans Öğrencisi İzzet Özdemir
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.08.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   4
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.479,80
13  Toplam Harcama :   5.421,60
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Standart çimento deneylerinin yapılmasında Ankara Baştaş Çimento fabrikasından destek alınmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Çalışmada, Referans ve Pirinç Kabuğu Külü ikameli (%0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12,5, 15 oranlarında) çimentolar için 2, 7, 28, 56 ve 90 günlük basınç dayanımları tespit edilmiş, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmış, su ihtiyacı, priz süresi, genleşme gibi standart çimento deneyleri herhangi bir ücret talep edilmeden yapılmıştır.
16  Projenin Amacı:  Çimento harçlarının ve betonun basınç dayanımında olumlu etkisi olduğu düşünülerek ülkemizde puzolan kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle endüstriyel atıkların değerlendirilmesi ile çevresel kirliliğin azaltıldığı dolayısıyla çevre ve enerji kaynaklarının korunması sağlandığı görülmektedir. Endüstriyel atık olan uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın cürufu vb puzolanlar ile alakalı çimento harçları ve beton üzerinde, basınç dayanımı üzerine etkisi ile ilgili ülkemizde birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak gene bir endüstriyel atık olan Pirinç Kabuğu Külü üzerinde fazla bir çalışma yapılmamaktadır. Endüstriyel bir atık olan pirinç kabuğunun inşaat sektöründe kullanımı göz önüne alındığında, inorganik ve organik bileşenlerden oluşan pirinç kabuğu külünün yapısında bulunan yüksek miktardaki silis (% 92-% 93) sayesinde betonun birçok özelliğini iyileştirerek dayanımını arttırmasının yanı sıra pirinç kabuğunun atık olarak kullanımı ile çevresel kirlilik ve enerji kaynaklarının korunmasında yararı arttıracağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada, Referans ve Pirinç Kabuğu Külü ikameli (%0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12,5, 15 oranlarında) çimentolar için 2, 7, 28, 56 ve 90 günlük standart çimento deneyleri ile basınç dayanımları tespit edilmiştir. Ayrıca Pirinç Kabuğu Külü Katkılı numune özellikleri SEM, TG, XRD, FT-IR, Tane Boyut gibi analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bu deneysel sonuçlar ile analiz sonuçları kıyaslanacak ve meydana gelen reaksiyonların oluşumu bilimsel olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu sayede çalışmanın amacı olan Pirinç kabuğu külünün betonun fiziksel ve kimyasal özelliklerine katkısı incelenmiş ve bu amaç doğrultusunda sonuçlar ve öneriler belirtilerek litaratüre katkı sağlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje sayesinde bir yüksek lisans tezi ve bir yayın yapılmıştır. Ayrıca bu tezden bir de SCI dergilerinde yayınlanması için bir çalışılmaya başlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktısının sonuçları yapılan bilimsel makaleler ile bilim dünyasına, beton ve çimento sektörüne sunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  İzzet ÖZDEMİR, Yılmaz KOÇAK, "Pirinç Kabuğu Külü İkameli Çimentoların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması", El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 7, No: 1, 2020 (160-168).

  Tarih: 


  İmza: