T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1242
2  Projenin Adı :   ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GLİSİRİZİN EKSTRESİ ELDESİ VE SAFLAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   halilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. BORA KARAGÜL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   22.898,00
13  Toplam Harcama :   21.208,11
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Meyan kökü bitkisinden optimum ekstraksiyon ve saflaştırma metodu belirlenerek zenginleştirilmiş glisirizin eldesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Flash kromatografisi kullanılarak zenginleştirilmiş glisirizin elde edilmiştir. Toksisite testleri yapılarak günlük doz ve aşılmaması gereken doz miktarları bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Makale hazırlıkları yapılmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Makale hazırlıkları yapılmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: