T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.01.949
2  Projenin Adı :   Ratlarda Streptozotosin İndüklü Diabetes Mellitusun Sebep Olduğu Diyabetik Nefropatiye Karşı Hidroksitirosolün Koruyucu Rolünün Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Meryem Çam
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   meryemcam@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Hakan Soylu
 Dr.Öğr. Üyesi Kayıhan Karaçor
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.050,77
13  Toplam Harcama :   19.016,88
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği olmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği olmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Streptozotosin indüklü diyabet oluşturulan sıçanlarda, hiperglisemiye bağlı oksidatif stresin tetiklediği diyabetik nefropatinin etkilerini azaltmak amacı ile doğal bir antioksidan olan hidroksitirosol uygulanması ve sonrasında antioksidatif bir protein olan Sestrin2‘nin ekspresyon değişimini araştırmaktır. Hipergliseminin neden olduğu diyabetik nefropatide meydana gelen fibrozisi değerlendirmek ve hidroksitirosol uygulaması sonrasında ortaya çıkan ekstrasellüler matriks değişimini belirlemek amacıyla, hiperglisemiye bağlı olarak miktarı artan kollojen IV proteinin ekspresyon değişimini araştırmaktır. Hiperglisemiye bağlı diyabetik nefropatide ve hidroksitirosol uygulaması sonrasında ortaya çıkan inflamasyonun değerlendirilmesi amacıyla, monosit kemotaktik protein 1 aktivasyonunu artıran, lezyon bölgesine monosit ve makrofaj göçünü tetikleyen ve bölgede ROS üretimine neden olan Tümör Nekroz Faktör Alfa’nın ekspresyon değişimini araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Streptozotosin indüklü diyabetik ratlarda hidroksitirosol uygulaması sonrasında hipergliseminin neden olduğu oksidatif strese bağlı oluşan diyabetik nefropatinin etkilerinin doku düzeyinde değişimi ve antioksidatif Sestrin 2 proteinin ekspresyonu üzerine etkisi ilk defa gösterildi. Hidroksitirosol uygulaması sonrasında, hiperglisemiye bağlı diyabetik nefropatinin neden olduğu fibrozisin ekstrasellüler matriks üzerindeki etkileri ve kollojen IV ekspresyon değişimi literatüre ilk defa kazandırıldı. Hidroksitirosol uygulaması öncesi ve sonrasında, hiperglisemiye bağlı diyabetik nefropatide ortaya çıkan inflamasyonun değerlendirilmesi ve Tümör Nekroz Faktör Alfa’nın ekspresyon değişimi literatüre ilk defa kazandırıldı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktılarının bilime aktarılabilmesi için en kısa sürede uluslararası düzeyde bir yayın yapılmaya çalışılacaktır. Uygulamaya aktarılabilmesi için bu çalışma üzerine yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında şuan bir yayın yapılmamıştır ancak en kısa sürede uluslararası düzeyde bir yayın yapılmaya çalışılacaktır.

  Tarih: 


  İmza: