T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.12.01.1027
2  Projenin Adı :   4. Uluslararası Gençlik Kongresi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doçent Musa Kaval
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   musakaval@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Musa Kaval
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.12.2019
9  Proje Süresi :   2
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.650,00
13  Toplam Harcama :   1.276,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: