T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.02.1326
2  Projenin Adı :   Katarakt Operasyonlarında Cerrahi Örtü Altında Ölçülen End Tidal Karbondioksit ve Serebral Oksimetre Değerlerinin COVID-19 Enfeksiyonu Geçirmiş ve Geçirmemiş Hastalarda Karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozlemersoykarka@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Kıvanç Öztürk
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2022
  6.12.2023
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.920,00
13  Toplam Harcama :   24.746,96
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yoktur
16  Projenin Amacı:  Katarakt nedeniyle lokal anestezi altında, drape adı verilen hava geçirmez steril cerrahi örtü kullanılarak fakoemülsifikasyon operasyonu planlanan, COVID-19 pnömonisi geçirmiş (n:40) ve geçirmemiş (n:40) iki ana grup içinde, 2 lt/dak ve 4 lt/dak oksijen desteği verilen ikişer alt grup oluşturularak; end-tidal karbondioksit düzeylerinin optik sinir kılıf çapı ölçüm değerlerinin, serebral/rejyonel oksimetre ve hemodinamik parametrelerinin ana ve alt guruplar arasında karşılaştırılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Primer çıktılar: End- tidal karbondioksit değerleri, optik sinir kılıf çap ölçüm değerleri Sekonder çıktılar: Hemodinamik parametreler, serebral/rejyonel oksimetre değerleri Ana ve alt gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Lokal anestezi altında, steril örtü serilen uzun süreli operasyonlarda özellikle COVID-19 geçirmiş hastaların örtü altında karbondioksit birikimi sonucu kafa içi basıncında artış, hipertansiyon, taşikardi durumunun engellenmesi amacıyla operasyon süresince örtü altı karbondioksit birikim takibi için kapnograf cihazının kullanılması tarafımızca önerilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  henüz proje yayını yapılmadı

  Tarih: 


  İmza: