T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.07.06.1080
2  Projenin Adı :   METOKSİKUMARİN TÜREVİ YENİ KALKONLARIN VE 1,4-KATILMA ÜRÜNLERİNİN SENTEZİ, BİYOAKTİVİTERİNİN İNCELENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi ALPARSLAN ATAHAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alparslanatahan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. SEFA DURMUŞ
 Doç.Dr. GÖRKEM DÜLGER
 Doç.Dr. MERVE ALPAY
 Yüksek Lisans Öğrencisi BETÜL KARA SARIGÜZEL
 Yüksek Lisans Öğrencisi RAVZA YAĞCI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.981,34
13  Toplam Harcama :   23.174,13
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş desteği bulunmamaktadır
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada doğal olarak bulunan ve birçok türevinin biyoaktivitesi yapılan çalışmalarda kanıtlanmış olan kalkon ve kumarin türevi bileşiklerin sentezi, çeşitli nükleofillerle katılma tepkimelerinin gerçekleştirilmesi ve sentezi yapılan bileşiklerin antiproliferatif ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.
17  Projenin Çıktıları:  Bu projede öncelikle sekiz farklı kalkon-kumarin hibrit yapısı sentezlenerek antiproliferatif ve antimikrobiyal özellikleri incelendi. Elde edilen biyoaktivite sonuçlarına bakıldığında sentezlenen bileşiklerin gerek antiproliferatif gerekse antimikrobiyal yönden dikkate değer şekilde etkiye sahip oldukları gözlendi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuç raporunda belirtildiği üzere elde edilen bileşiklerin biyoaktiviteleri kullanılan standartlarla karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Bu sebeple tıp ve ilaç sektörü açısından kullanılabilirliğinin incelenmesi için daha ileri klinik öncesi çalışmalarının yapılması düşünülebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamış olmakla birlikte elde edilen sonuçların SCI kapsamındaki saygın dergilerde yayınlanabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple yayın hazırlama çalışmaları devam etmektedir. ilgili yayının kabul edilmesini takiben en kısa sürede üniversitemiz BAP birimine bilgi verilecektir.

  Tarih: 


  İmza: