T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.15.01.1310
2  Projenin Adı :   Akçakoca'nın dönüşümünün turistik ve sosyokültürel girdiler açısından analizi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Beyza Hatırnaz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   beyzahatirnaz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   12.210,00
13  Toplam Harcama :   11.151,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Proje Akçakoca'daki dönüşümü insan temelli olarak ele alabilmektir. Bu bağlamda insanların ekonomik girdiler için ortaya koydukları tahribat, insan ilişkilerindeki sertlik ve zamanla yumuşama, yabancılara bakışın değişmesi, Türkiye'deki modernleşme rüzgarının kapısının Akçakoca'da turizmle açılabilmesi ve önemli bir sürdürülebilir turizm kalkınması örneği sunduğunun kanıtlanması amaçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda projenin ilk başlardaki yöntemden sapsa da amacına ulaştığını söylemek mümkündür.
17  Projenin Çıktıları:  Akçakoca turizminin dönemsel analizi, Akçakoca görselinin geçmiş bugün karşılaştırması, Akçakoca sorunlarına yönelik farklı bakış açılarının geliştirilmesi, İlgili soruna yönelik yıllardır benimsenen kısıtlı yorum alanının genişletilmesi ve bakış açısının değiştirilmesi
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Akçakoca turizm destinasyonu özelliğini büyük oranda bozulmaya kaybetmiş bir alan özelliği göstermektedir. Yürütülen sorun belirleme çalışmalarında ortaya konan en önem unsur fındığın önemli bir gelir kaynağı olduğu ve bu nedenle farklı ekonomik girdilere ihtiyaç duyulmaması fikri yatmaktadır. Fakat geçmiş incelendiğinde Cumhuriyetle birlikte turizmin Akçakoca için hem bir kalkınma hem de sosyo-kültürel gelişim ve dışa açılımın anahtarı olarak görev üstlendiğini görmekteyiz. Bu nedenle bugünkü değersizleşmenin sadece fındığa bağlanması gerçek sorunlardan kaçınılması fikrini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda geçmişin ikincil verilerle ortaya koyulması ve asıl nedeni plansızlık ve bilimsel yöntemden uzaklaşma olarak kabul edilmesi geniş açılı bir bakış ve eleştiriyi Akçakoca turizmi için beraberinde getirebilmesi hedeflenmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Şu an itibariyle yayınlanan bir makale bulunmaktadır; fakat zaman aralıklarını yansıtma biçimlerine bağlı olarak ya tek kitap ya da dönemsel analizleri sunan parçalı yayınlar sunulacaktır. Akçakoca Destinasyonu’nun Tarihî İnsan Ekolojisi; Karadenizin Kıyıcığında Romanı https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/73311/1197036

  Tarih: 


  İmza: