T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1161
2  Projenin Adı :   2 Boyutlu Nanomalzeme Siyah Fosfor ve Arı Zehri Bileşeni Melittin Kompleksinin Glioblastoma Fotodinamik Tedavisinde Terapötik Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   meralkekecoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Cansu Gürcan Kartepe
 Öğr. Gör. Aydan Fülden Ağan
 Doç.Dr. Açelya Yılmazer Aktuna
 Öğr. Gör. Dr. Kağan Ağan
 Doç.Dr. Önder Metin
 Doktora Öğrencisi Tuğçe Çaprazlı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   86.427,50
13  Toplam Harcama :   57.125,18
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   işbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   işbirliği yapılan kuruluş desteği olmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Kanser biyolojisi araştırmalarındaki ilerlemelere rağmen kanser halen yaygın ve ölümcül bir hastalık olmaya devam etmektedir. Güncel tedavilerde karşılaşılan sorunların başında ise tedavi yöntemlerinin kanser hücresinin yanında normal sağlıklı hücreyi de olumsuz etkilemesidir. Bu nedenle de kanser tedavilerinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Nanopartiküllerin biyomedikal anlamda kullanımı son günlerde kanser tedavisinde umut vadeden bir yaklaşımdır. Bu çalışmada melittin ve nanopartikül kombinasyonları kullanımının, sağlıklı hücreye zarar vermeden kanser hücresini hedefleyebileceğini ortaya koymaktır
17  Projenin Çıktıları:  Bu konuda yenilikçi bir yaklaşım olan 2 boyutlu nanomalzemelerin fotosensitizatör özelliklerinden faydalanılarak; bu malzemelerin yüzeyine melittin tutturularak ve glioblastoma hücrelerini hedeflemesi sağlanmıştır. Projede 2 boyutlu nanomalzeme siyah fosfor (SF) kullanıldı. SF/MEL kompleksi kanser hücrelerine 0, 10, 50, 100, 200 µg/ml dozlarında 0.5, 1 ve 2 saatlik 650-670 nm 50W ışığa maruz bırakılarak test edilmiştir. Elde edilen verilerle sitotoksisite, hücresel ölüm mekanizmaları, oksidatif stres mekanizmaları ortaya konulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Arı zehrinin Ülkemizde henüz pazarı oluşturulamamıştır. Dünya’da ise genellikle kozmetik alanında kullanılmaktadır. Bu projeden elde edilen sonuçlar arı zehrinin kanser tedavisinde kullanmasına yönelik klinik çalışmalarda öncü olacaktır. Ayrıca, projenin Ülkemizde nanotıp alanında Ar-Ge çalışmalarına kılavuzluk etmesi, yeni 2 boyutlu nanomalzeme kombinasyonlarının araştırılmasına öncülük etmesi beklenmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  makale hazırlığı yapılmaktadır

  Tarih: 


  İmza: