T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.01.936
2  Projenin Adı :   Propolisin Doksorubisin Kaynaklı Karaciğer Toksisitesi Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gulguncakmak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Salih Tunç Kaya
 Yüksek Lisans Öğrencisi Nurşen Orak
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.970,12
13  Toplam Harcama :   15.389,26
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş yoktur.
16  Projenin Amacı:  Projemizin amacı, kemoterapide kullanılan en yaygın ilaçlardan birisi olan doksorubisinin sıçan karaciğer ve kan dokularında meydana getirdiği zararlı etkileri ve bu zararlı etkiler üzerinde propolisin olası koruyucu etkisini Azaltılmış Toplam Yansıma-Fourier Dönüşüm Kızılötesi (ATR-FTIR) spektroskopisi ve biyokimyasal testler ile moleküler düzeyde ortaya çıkarmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızın sonuçları, doksorubisin uygulamasının sıçan karaciğerindeki karbonhidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitlerin içerik, yapı, kompozisyon ve fonksiyonlarında önemli zararlı etkiler meydana getirdiğini ortaya çıkarmıştır. Kan dokusunda gerçekleştirdiğimiz, TAS, TOS ve OSI sonuçlarımız, doksorubisinin sıçan dokularında oksidatif stres yarattığını göstermiştir. Propolis tek başına verildiğinde serumdaki toplam antioksidant madde miktarını artırmış, karaciğerde ise hiçbir anlamlı değişikliğe sebep olmamıştır. Doksorubisin uygulamasından önce verilen propolis, doksorubisinin kanda yarattığı oksidatif stresin oluşmasını önlemiş ancak karaciğer dokusundaki biyomoleküllerde meydana getirdiği zararlı etkilere karşı onarıcı bir etki göstermemiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamız tıpta kullanılan en yaygın kemoterapötik ajanlardan birisi olan doksorubisinin karaciğer dokusunda meydana getirdiği yapısal ve buna bağlı fonksiyonel etkileri moleküler düzeyde, ATR-FTIR spektroskopisi tekniği ile ortaya çıkaran ilk çalışmadır. Doksorubisinin vücuda alınan ilaçların ve toksik maddelerin detoksifikasyonundan sorumlu ana organ olan karaciğerde meydana getirdiği toksisitenin mekanizmalarını anlamak, bu ilacın kanser hücrelerindeki etkinliğinin artırılması ve sağlıklı dokulardaki toksik etkilerinin azaltılması için son derece önemlidir. Çalışmamız bu anlamda literatüre ve evrensel bilime katkı sağlayacaktır. Propolisin tek başına verildiğinde karaciğer dokusunda herhangi bir değişikliğe sebep olmaması ve doksorubisinden önce verildiğinde kandaki oksidatif stresi azaltması ile ilgili bulgularımız ise bu kıymetli arı ürününün tıpa özellikle farmakolojiye entegre edilebilmesi aşamasında kullanılabilir. Ayrıca çalışmamız, toksik bir maddenin biyolojik bir dokuda meydana getirdiği zararlı etkilerin görüntülenmesi için ATR-FTIR spektroskopisinin mükemmel bir teknik olduğunu göstermiştir. Bu çalışma modelinin ışığında ve planlanan yeni çalışma modelleriyle ileride ürün geliştirme amaçlı yeni projeler üretilebilir ve bu sayede ülkemizdeki arıcılar propolis üretimi yapmaları konusunda teşvik edilerek şu anda atıl durumda olan propolisten ekonomik kazanç sağlanabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: