T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1212
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Egzersiz ile Birlikte Metformin Uygulamasının Osteokalsin, İnsülin ve İnterlökin-6 Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Umut Barış KUBUR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.213,30
13  Toplam Harcama :   12.392,18
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluşla işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluştan destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Egzersiz veya egzersiz kapasitesi, hayati öneme sahip fizyolojik bir işlevdir. Egzersizin genel olarak sağlığa sayısız yararı bulunmaktadır. Bazı sitokinlerin egzersiz sırasında kas fonksiyonunu desteklediği ve bunun sonucunda egzersiz kapasitesini artırdığı bilinmektedir. Bunlardan biri interlökin 6 (IL-6)'dır ve glikoneogenez ve lipolizi, uyararak egzersiz kapasitesini arttırdığı öne sürülmüştür. Bununla birlikte, bu etki mekanizması in vivo olarak doğrulanmamıştır, bu da IL-6'nın egzersiz kapasitesini henüz açıklanmayan diğer etkiler aracılığıyla düzenleyebilme olasılığını açık bırakmaktadır. Egzersiz ve düşük kalori alımı sağlanan bireylerde metformin (Met) kullanımının diyabet görülme riskini azalttığı bilinmektedir. Bone Gamma-Carboxyglutamate (Protein BGLAP) olarak da adlandırılan osteokalsin, insülin salınımını, testiste testosteron sentezini uyarırken; kas, karaciğer ve yağ dokularında insülin duyarlılığı oluşturur. Bu çalışmada, egzersiz ile kombine uygulanan metforminin sıçanlarda osteokalsin, insülin ve interlökin-6 seviyeleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Met100+EGZ grubunun osteokalsin ve insülin düzeyleri MET_100 göre daha yüksek bulunurken, IL-6 bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Met200+EGZ ve EGZ gruplarının glikoz seviyeleri Met_200 grubuna göre daha yüksek buldu. Vücut ağırlığı bakımından gruplara arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.Sonuç olarak, metformin ve egzersizin birlikte uygulanmasının sadece metformin uygulamasına göre osteokalsin ve insülin seviyelerini yükseltmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Metformin ve egzersizin kombine uygulamasının osteokalsin, insülin ve IL-6 seviyeleri üzerine etkilerine dair ilk çalışma olma potansiyeline sahip olan bu çalışmadan elde edilen verirler literatüre yeni bilgiler kazandırma potansiyeline sahiptir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Herhangi bir yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: