T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.05.1244
2  Projenin Adı :   Nanopartikül İlavesinin Epoksi Esaslı Kompozit Malzemelerde Kürlenme Davranışlarına Etkisinin Mekanik ve Reolojik Olarak İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mertkilincel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. Gülden KABAKÇI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.956,82
13  Toplam Harcama :   21.009,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan kuruluş olarak değerlendirilebilir ise eğer tez çalışmasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden eş danışmanımınız yer almaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İş birliği yapılan kuruluş olarak değerlendirilebilir ise eğer tez çalışmasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden eş danışmanımınız yer almaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın temel amacı, epoksi-nano partikül birleşiminin kompozit malzemelerin kürlenme kinetiği ve mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu amaçla, öncelikle izotermal diferansiyel tarama kalorimetrisi (DSC) kullanılarak kürlenme kinetiği davranışları tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Daha sonra, çekme, sertlik ve termal iletkenlik deneyleri gerçekleştirilerek mekanik özellikler belirlenmiştir. Ayrıca, kürlenme sonrası numunelerin bağ yapısı FTIR testleri ile incelenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Kürlenme Kinetiği ve Modelleme: Çalışma, farklı nano partikül katkılarıyla epoksi kompozitlerinin kürlenme kinetiğini belirlemek için izotermal DSC analizi kullanmıştır. Elde edilen veriler, Kamal-Sourour kinetik modeli ile başarılı bir şekilde modellenmiş ve nano partikül katkılarının epoksinin kürlenme hızına etkisini değerlendirmiştir. Mekanik Özelliklerin İyileştirilmesi: Farklı nano partikül katkılarının epoksi kompozitlerinin mekanik özelliklerine etkisi, çekme, sertlik ve termal iletkenlik deneyleri ile belirlenmiştir. Bu deneyler, özellikle Al2O3 katkısının çekme dayanımı ve sertlik üzerinde önemli bir artış sağladığını göstermiştir. Optimizasyon: İkinci aşamada, en iyi performansı elde etmek için optimum sıcaklık ve nano partikül katkı oranları belirlenmiştir. Bu optimizasyon çalışmaları, %100 °C'de ve belirli nano partikül oranlarında en yüksek mekanik dayanım ve termal iletkenlik elde edilmesini sağlamıştır. Matematiksel Modelleme: Çalışma, elde edilen verilerin matematiksel modellerle analiz edilmesini sağlamıştır. Bu modeller, epoksi-nano partikül sistemlerinin kürlenmesini ve mekanik özelliklerini daha iyi anlamak için önemli bir araç sağlamıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çıktılar, epoksi-nano partikül kompozit malzemelerin üretiminde ve uygulamalarında önemli bir ilerleme sağlamak için değerli bir temel oluşturmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje sonucunda 1 adet Science Citation Index (SCI) taranan yayın ve şu anda revizyonda olan 1 adet TR Dizinde indekslenen yayınımız yer almaktadır. Her iki yayında da BAP projesi ilgili yayına teşekkür edilmiştir. -Gülden Kabakci, Mert Kilincel, Bengüsu T. Tanrısever "Nanofiller Effects on the Isothermal Curing Kinetics of Epoxy Resin" Theoretical Foundations of Chemical Engineering, Vol.57, pp.1490-1502,2024. (sisteme yüklenmiştir) - Bunun dışında Revizyonda olan kabul edilme aşamasında bir adet TR dizin makale yayınlanmasının ardından sisteme yüklenecektir.

  Tarih: 


  İmza: