T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.01.1141
2  Projenin Adı :   Migrende Serum Grelin, IL-1B;, IL-6 Düzeylerinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şerif Demir
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serifdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Nehir Aslan Yüksel
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   5.625,60
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Fizyoloji AD, kurumumuz Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği yapmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Fizyoloji AD, kurumumuz Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği yapmıştır. veri toplama aşamasında iş birliği yapılmıştır.
16  Projenin Amacı:  u çalışmanın amacı atak dönemi dışında migren hastaları ve kontrol grubunda Grelin, IL-1beta ve IL-6 düzeyleri arasında fark olup olmadığını belirlemek, bu hormon ve sitokinlerin migren hastalarının ataksız dönemlerinde birbirleri ile ilişkisini incelemekti.
17  Projenin Çıktıları:  Migrende Grelin, IL-1beta ve IL-6’nın birlikte incelendiği bir çalışmanın olmaması bu çalışmanın orijinal yönüdür. Migren etyopatogenezinde rol aldığı bilinen CGRP’nin vazodilatatör bir hormon olan Grelin ile birlikte salındığının bildirilmiş olması, bu araştırmada migren hastalarında Grelin’in yüksek bulunması, Grelin’in artan CGRP’ye bir yanıt olarak belki de koruyucu etki amacıyla salgılandığını, Grelin’in migren etyopatogenezinde rolünün olabileceğini düşündürmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Grelin’in migren etyopatogenezinde rolünün olabileceği sonucuna ulaşıldığından gelecekte Grelin-migren ilişkisine dair yapılacak olan fizyopatolojik ve ilaç gibi deneysel çalışmalara ışık tutmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayınlamak üzere ilgili dergiye gönderilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: