T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.02.1264
2  Projenin Adı :   YAĞ ASİTİ İÇEREN GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRO-OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ahmet DEMİR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ahmetdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Abdulkadir Allı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.998,30
13  Toplam Harcama :   24.839,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İş birliği yapılan kuruluş yoktur.
16  Projenin Amacı:  Projede farkı oranlarda styrene içeren yağ asitli graft kopolimerlerin sentezlenmesi ve bu malzemelerin elektriksel karakterizasyonu ve sentezlenene malzemelerle OFET cihazı üretimi, karakterizasyonu amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Projede 6.25-100 mol oranlarında değişen stiren miktarına bağlı olarak yağ asitli graft kopolimerler sentezlenmiş bunların elektriksel özelliği ve yapısal analizleri incelenmiştir. Ayrıca kopolmerlerle OFET üretilmiş ve cihazlar uygulamaları test edimiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Senetzlenen malzmeler literatürde ilk kez elde edilmiştir. Ayrıca buna bağlı olarak bu malzmelerle OFET ve dieğer cihaz ugulamaları araştırlmıştır. Şu aşamada proje amacına yönelik olarak ilk etapta sadece OFET uygulaması yapılmış ve başarılı bir sonuç alınmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında uluslararası saygınlığı yüksek Science Citation Index (SCI) kapsamında yer alan polymer international dergisinde bilimsel araştırma makalesi kabul almış ve bu makale elektronik olarak basılmıştır. Makaleye https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pi.6531 linkinden ulaşılabilir.

  Tarih: 


  İmza: