T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.11.01.1256
2  Projenin Adı :   Salvia triloba Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antimutajenik Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinarrasgele@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi HİLAL UÇAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.921,00
13  Toplam Harcama :   5.437,66
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu çalışma ile Düzce'de yetiştirilen ve tıbbi özelliği olan Salvia triloba bitkisinin uçucu yağının Ames testi ile antimutajenik aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Düzce'de yetiştirilen Salvia triloba bitkisinin antimutajenik aktivite taşıdığı belirlenmiştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu projenin çıktıları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarından olan Aromaterapi ve Fitoterapi alanlarında kaynak olarak kullanılabilecek, tıbbi bitki monograflarında literatür olarak yer alabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  29 - 30 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Anadolu 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresinde tam metin bildiri şeklinde sunulmak üzere gönderilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: