T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.02.1344
2  Projenin Adı :   Aşil Tendon Rüptürü Oluşturulan Ratlarda “Pentoksifilin” ve “Alfa Tokoferol" Tedavisinin İyileşme Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Zekeriya Okan KARADUMAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   okankaraduman@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. mustafa toker
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   6.067,98
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   6067.98
16  Projenin Amacı:  Aşil Tendon Rüptürü Oluşturulan Ratlarda “Pentoksifilin” ve “Alfa Tokoferol" Tedavisinin İyileşme Üzerine Etkilerinin Araştırılması
17  Projenin Çıktıları:  Pentoksifilin grubunda erken dönemde neovaskülarizasyonun diğer gruplara göre anlamlı derecede fazla olduğunu gördük. Uzun dönemde ise pentoksifilin kullanılan grubun kollajen diziliminin diğer gruplarla karşılaştırıldığında daha düzgün mimaride ve daha homojen olduğunu gördük. Bunu istatistiksel analizler de desteklemiştir. Bu verilere göre pentoksifilinin tendon iyileşmesinin hem erken hem de geç döneminde olumlu etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alfa-tokoferol tedavisi alan grupta erken dönemde kollajen dizilimi kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düzgün ve homojen olsa da geç dönemde bu etkisini sürdürememiştir. Pentoksifilin ve alfa-tokoferol kombinasyon tedavisi alan grup erken ve geç dönemde tendon iyileşmesine olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunmamıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Deneysel ve klinik çalışmalar ile desteklenirse pentoksifilin tedavisinin aşil tendon rüptürü sonrası işe ve spora erken dönüşü sağlayabileceğini düşünüyoruz. Pentoksifilin ve alfa-tokoferolün sinerjistik etkisini hangi mekanizmalar ile gösterdiğini ortaya çıkarmak için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  YAYIN AŞAMASINDA

  Tarih: 


  İmza: