T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1237
2  Projenin Adı :   Yerel Mantar Kullanılarak Bazı Nanometallerin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Sefa DURMUŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sefadurmus@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ravza BEKEM
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.990,34
13  Toplam Harcama :   10.612,54
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP Yüksek Lisans Tez Projesi
16  Projenin Amacı:  Bilimsel çalışmalarda kullanılan maddelerin türüne göre yöntem sınıflandırması çok sık kullanılmakta ve metodolojik yaklaşım kazandırması açısından oldukça önem taşımaktadır. Yeşil kimya zararsız ve çevre dostu metotları içeren yöntemlerden biri olarak son zamanlarda çalışmaları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye yöneltmiştir. Zararsız, toksik madde içermeyen bileşenler yardımıyla yapılan bu çalışmalar, daha az maliyet ve daha kısa reaksiyon süresi gibi avantajlar sunmaktadır. Yeşil kimya yöntemlerinden biri olarak bitkiler, mantarlar, bal, ağaç kabukları, bitki kökleri, yapraklar, çiçekler gibi doğal ürünler nano metal ve nano metal oksit eldesinde kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında elde edilen datalar, sentez aşamasındaki basamakların önemini, ayrıca yapılan denemelerle daha avantajlı sonuçlara nasıl kısa yoldan ulaşılabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  İndirgen ajan olarak kullanılan Agaricus Bisporus ile çeşitli sağlık ve tıp alanında çok yaygın olarak kullanılan metal tuzlar için literatürler esas alınarak optimizasyon çalışmları yapıldı. Çalışmalar sonucunda kullanılan mantar türüne karşılık olarak değerlendirildiğinde diğer metal tuzlarına nispeten çinko tuzlarından sentezlenen ZnO nanopartiküllerin yapısıları spektroskopik olarak dğerlendirilmiştir. Agaricus bisporus ekstraktı ve yeşil sentezi gerçekleştirilen ZnO NP’nin antibakteriyel ve antifungal etkinlikleri değerlendirildi. Test bakterileri olarak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis, test fungusları olarak da Candida albicans, Candida glabrata, Debaryomyces hansenii ve Crptococcus neoformans kullanıldı. Bu, standart prosedürler izlenerek kuyu difüzyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal etkileri referans ilaçlarla (Amfisilin, Amikasin ve Nistatin) karşılaştırılmıştır ve test edilen tüm bileşikler, mikroorganizmalara karşı değişen inhibisyon bölgeleri göstermiştir. Sonuçlar, bileşik a'nın, diğer bileşiklere kıyasla, Escherichia coli’ye (18.6 mm), bileşik b’nin ise diğer bileşiklere kıyasla Staphylococcus epidermidis’e (21.0 mm) karşı antibiyotiklere yakın düzeyde aktivite gösterdiğini ortaya koymuştur. Ek olarak a, b ve c bileşikleri Candida albicans, Candida glabrata, Debaryomyces hansenii mantar izolatlarına karşı maksimum veya maksimuma yakın inhibisyon zonu verirken, Crptococcus neoformans mantar izolatına karşı en az aktiviteyi göstermiştir. ZnO NP'lerin bakteriyel patojenlere karşı olan inhibisyon etkisi, Agaricus bisporus'ta bulunan ve ZnO NP'ler üzerinde potansiyel biyoaktif indirgeme ve stabilize edici moleküller olarak görev yapan heterojen fenolik bileşikler grubunun etkili rolünden kaynaklanmaktadır . Ayrıca Agaricus bisporus ekstraktının antimikrobiyal aktivite sonucu incelendiğinde ise, bakteri ve mantar patojenlerine karşı mukayese antibiyotiklerine kıyasla olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Farklı geçiş metalleri ile yapılan bu proje kapsamında genel değerlendirme yapılacak olunursa eğer; çinkonun nano metal oksit oluşumu için en ideal metal tuz olduğu anlaşılmaktadır. Fakat yaygın kullanılan çinko metal tuzları içinde hangisi tercih edilmelidir sorusunun cevabı ise çinko nitrat olmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde şayet benzer bir çalışma tercih edilecek olunursa şayet bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında çinko nitrat tuzu kullanımı tavsiye edilebilir. Bu çalışma yurdumuzda bir ilk çalışma olmaktadır. Bu çalışmanın farklı türleri yapılabilir ve bilim camiamıza katkı sağlayacağı aşikardır. Dünyada yeni bir trend olan çevre dostu,ekonomik, kolay tekrarlanabilir olma özellikli bu alana farklı boyut kazandırılmıştır. Toksik kimyasallar kullanılmadan nano boyutta metal oksitler kullanılabileceğini de bu çalışma ispatlamaktadır. Bu Çalışmlara geliştirilip sanai ye yönelik projeler üretilebilir ve orjinal çalışmlara yapılabilir. ayrıca çalışma patent almaya da çok uygundur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  R. Bekem, S. Durmuş, A. Dalmaz ve G. Dülger, “Agaricus bisporus Ekstraktı Kullanılarak ZnO Nanopartiküllerinin Yeşil Sentezi: Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, baskıda, 2022.

  Tarih: 


  İmza: