T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.16.01.1267
2  Projenin Adı :   Temel Yaşam Desteği Eğitiminde Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Web tabanlı Bir Simülasyon Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Memnuniyet ve Kendine Güven Düzeyine Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr.Üyesi Selin KESKİN KIZILTEPE
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   selinkeskin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Atiye Erbaş
 Dr.Öğr. Üyesi Aslı KUTGÖZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.04.2023
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   80.000,00
13  Toplam Harcama :   79.945,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   .
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   .
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı temel yaşam desteği eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilecek web tabanlı bir simülasyon uygulamasının hemşirelik öğrencilerinin bilgi, memnuniyet ve kendine güven düzeyine etkisini değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Bilgisayar destekli simülasyon uygulamaları öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırarak, etkili ve doğru müdahaleleri hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte bireysel öğrenmelerini destekleyerek, özgüven ve memnuniyet düzeylerini de olumlu yönde etkilemektedir
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bilgisayar destekli simülasyon uygulamalarının tekrar edilebilir ve kolay ulaşılabilir olması, kendi kendine öğrenmeyi desteklemesi nedeniyle klasik eğitim yöntemlerinin yanında kullanılmasının faydalı olacağını ve bilginin kalıcılığını sağlayacağını düşünmekteyiz.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın haline dönüştürülmemiştir.

  Tarih: 


  İmza: