T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.09.06.1331
2  Projenin Adı :   Dramaturjiden Kostüm ve Maske Tasarımına Realizasyon Süreçleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   Suleymaninceefe@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Pınar inceefe
 Öğr. Gör. Türkan UÇAR
 Dr.Öğr. Üyesi Evren SELÇUK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2022
  6.06.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   24.994,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan bir kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı Aristophanes'in Kuşlar adlı oyun metninin kostüm/mask tasarımı odaklı dramaturjisini gerçekleştirmek ve sahnelenmek üzere tasarım ve realizasyon süreçlerini analiz etmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Sahneye koyma sürecinde metnin sağladığı olanaklar ve sınırlılıklar saptanmıştır. Metin ve reji arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İki farklı sahnede oyun gösterimi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu süreçlerle Sahne Sanatları Bölümünde sürdürülen eğitime yönelik sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İki farklı sahnede oyun gösterimi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu süreçlerle Sahne Sanatları Bölümünde sürdürülen eğitime yönelik sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunulmuştur. İki farklı sahnede oyun gösterimi gerçekleştirilmiştir. Tüm tasarım görselleri yerel ve ulusal basında yer almıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  İki oyun gösterimi. "Düş ve Büyü: Kuşlar Prusias ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu’nda" başlıklı makale (https://www.capak.org/capak-sayi-2/dus-ve-buyu-kuslar-prusias-ad-hypium-antik-kenti-tiyatrosunda/)

  Tarih: 


  İmza: