T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1250
2  Projenin Adı :   Boya Duyarlı Güneş Pilleri için Üçlü Metal Oksit Fotoanotların Üretimi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mustafabicer@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Ersin Orhan
 Prof.Dr. MUHARREM GÖKÇEN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   23.585,27
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP'ın Proje No: 2021.05.03.1250 nolu projeye desteklerinden dolayı teşekkür ederim...
16  Projenin Amacı:  Oksit elektroniği dünyasında yaygın olarak tartışılan konulardan biri karşımıza çıkar ve çeşitli özel uygulamalar için metal oksit nanoyapıların kullanılması önemli olmuştur. Son yıllarda bilim adamları, metal oksit nanoyapıları üretmek için çok çeşitli morfolojilere sahip çeşitli kimyasal veya fiziksel olarak çeşitli teknikleri kullandılar. Bu nanoyapıları sentezleyerek, boya duyarlı güneş pilleri için bir iskele katmanı olarak fotovoltaikte kullanılmasını sağlamaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Boya duyarlı güneş pilleri için üçlü metal oksit fotoanotların üretimi ve karakterizasyonu başlıklı projenin dilekçesi, sonuç raporu ve ek kısmı dosyanın içindedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Metal oksit nanoyapılarının üretimi ve uygulaması, geleceğin teknolojileri için umut vadeden ve heyecan verici bir araştırma alanı olarak ön plana çıkarak yenilebilir enerji kaynaklarında alternatif özellikler taşır. Bu nedenle bilime ve uygulama da önemli bir adım teşkil eder.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  - Proje çalışmalarından yayımlanan Uluslararası bir makale - MSNG-2022'de Sözlü sunum - ICAENS-2022'de Sözlü sunum

  Tarih: 


  İmza: