T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.06.1048
2  Projenin Adı :   Derin ötektik çözücüye dayalı sıvı-sıvı mikroekstraksiyon tekniği ile gıda numunelerinde sudan boyalarının tayini
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sezensivrikaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi YUNUS YILMAZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.999,96
13  Toplam Harcama :   8.473,49
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu bünyesinde bulunan HPLC cihazı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
16  Projenin Amacı:  Çalışmanın amacı gıda örneklerinde Sudan boyalarına eser düzeyde karşılaşılmaktadır ve bunların varlığının tespiti ve nicel tayinleri doğal renklendiricilerin ve diğer girişim yapabilen maddelerin yanında oldukça zor olmaktadır. Düşük miktarlarından dolayı bu boyaların analiz öncesi matriks ortamdan ayrılması ve zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada marketlerden alınan sumak, kırmızıbiber, pul biber, kimyon ve köri gibi baharatlarda Sudan (I-IV) boyalarının HPLC ile tayini öncesi ekstraksiyonları için derin ötektik çözücüler bazlı sıvı-sıvı mikroekstraksiyon yönteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada marketlerden alınan sumak, kırmızıbiber, pul biber, kimyon ve köri gibi baharatlarda Sudan (I-IV) boyalarının HPLC ile tayini öncesi ekstraksiyonları için derin ötektik çözücüler bazlı sıvı-sıvı mikroekstraksiyon yöntemini geliştirilmiş ve Sudan boyalarının tayini gerçekleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yeni ve çevre dostu bir çözücü olan derin ötektik çözücüler, yeni bir yeşil çözücü olarak ilgi çekmeye başlamıştır. Derin ötektik çözücülerin, derin ötektik çözücüleri oluşturan malzemelerin kolay temini, sentez kolaylığı ve düşük toksisite açısından üstünlükleri vardır. Bu çözücüler ile yapılan bu çalışmada baharatlardaki Sudan boyalarının tayini kolay ve başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bu çalışmadan Uluslararası dergide 1 adet SCI makale yapılmıştır.

  Tarih: 


  İmza: