T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.01.01.1248
2  Projenin Adı :   Arı Zehri, Melittin ve Kombinasyonunun Dermatolojik Enfeksiyonlara Sebep Olan Mikroorganizmalar Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Emine SÖNMEZ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   eminesonmez@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Meral Kekeçoğlu
 Prof.Dr. Şengül Alpay Karaoğlu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.378,89
13  Toplam Harcama :   11.624,88
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Laboratuvar ve mikroorganizma desteği
16  Projenin Amacı:  Anadolu bal arısı zehirinin antimikrobiyal aktivitesini, dermatolojik potansiyel olarak patojenik Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler ile maya mantarlarına karşı minimum inhibitör (MİK) konsantrasyonlarını belirleyerek konvansiyonel antibiyotiklerle karşılaştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç olarak, bu çalışmada doğrudan DAGEM kovanlarından elde edilen Anadolu HBV'nin kimyasal bileşimi ve antibakteriyel aktivitesi araştırılmıştır. Analiz edilen HBV, yüzde 57.62 melittin içeriği ve en yüksek ortalama PLA2 değeri (yüzde 20.67) ile ortalamanın üst sınırında olduğu için kalite özellikleri göstermiştir. Anadolu HBV'nin yüksek melittin içeriğinin yanı sıra, test edilen tüm potansiyel patojenik Gram pozitif, Gram negatif bakterilere ve maya benzeri mantarlara karşı geniş bir antibakteriyel ve antifungal aktivite spektrumu gözlemlendi. Yeni anti-enfektif ajanlar olarak doğal kaynaklardan izole edilen bileşiklerin araştırılmasında 100.0 mikrogram/mililitre'den düşük MIC değerlerinin çok umut verici olduğu öne sürülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen tüm MİK verileri değerlendirildiğinde Anadolu HBV, dirençli mikroorganizmalar da dahil olmak üzere antimikrobiyal bileşikler için iyi bir alternatif kaynaktır. İkinci olarak, analiz sonuçlarına göre Anadolu HBV'nin yüksek kalite özelliklerine sahip olduğu anlaşılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, test edilen mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tedavisinde önerilen dozda arı zehirinin başarılı bir şekilde uygulanması için yeni bir yaklaşımın tasarlanmasına yardımcı olabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Chemical profiling and antimicrobial effect of Anatolian honey bee venom

  Tarih: 


  İmza: