T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1207
2  Projenin Adı :   Akut Pankreatitli Hastalarda Fekal Kalprotektin Düzeyinin Değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi salih tokmak
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   salihtokmak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi SALİH TOKMAK
 Arş.Gör. CEVHER BURCU ÇANGA
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.671,86
13  Toplam Harcama :   10.422,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   10.671,86
16  Projenin Amacı:  AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA FEKAL KALPROTEKTİN DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Akut pankreatit pankreas bezinin inflamasyonu ile karakterize, lokal ve sistemik komplikasyonlara yol açabilen, hafif ödematöz pankreatitten nekrotizan pankreatite kadar çeşitli şiddette seyredebilen ve sık görülen bir hastalıktır. Akut pankreatitin görülme yaşı etiyolojiye bağlı olarak değişmektedir. Alkol ve ilaç nedenli pankreatitler en sık 3. veya 4.dekatlarda, safra taşına bağlı pankreatitler ise 6.dekatta gözlenmektedir. Erkeklerde en sık sebep alkolken, kadınlarda safra taşıdır
17  Projenin Çıktıları:  PANKREATİTLİ HASTALARDA KALPROTEKTİN DÜZEYİ ANLAMLI OLARAK YÜKSEK SAPTANMIŞTIR
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  PANKREATİTLİ HASTALARDA KALPROTEKTİN DÜZEYİ CRP İLE ANLAMLI OLARAK İLİŞKİLİDİR.HASTALIK ŞİDDETİNİ ÖNGÖRMEDE KULLANILABİLİR
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: