T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.05.1113
2  Projenin Adı :   Dp600 ve DP800 Çeliklerinin Derin Çekme İşleminde Açı ve Sıcaklık Değişimlerinin Şekillendirmeye Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. NURİ ŞEN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nurisen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi TÖNGÜ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.407,00
13  Toplam Harcama :   13.259,66
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   For this work, the authors gratefully acknowledge the financial support provided by the Duzce University Research Fund [Project No: 2020.06.05.1113].
16  Projenin Amacı:  DP800 ve MART1400 GELİŞMİŞ YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN FARKLI KALIP AÇILARINDAKİ DERİN ÇEKİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada DP800 ve MART1400 AHSS'lerin DÇO'larını iyileştirmek için farklı kalıp açılarında (0, 7.5, 12.5 ve 20) deneysel ve sayısal derin çekme testleri yapılmıştır. Araştırmadan çıkarılabilecek başlıca sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: • MART1400 çeliğinin farklı kalıp açılarında yapılan derin çekme testlerinde DÇO açısından herhangi bir gelişme gözlenmemiştir. Elde edilen maksimum DÇO, her kalıp açısı kurulumunda 1,98 olmuştur. • DP800 çeliğinin farklı kalıp açılarında yapılan derin çekme testlerinde, 20 kalıp açısı kurulumunda diğer kalıp açısı kurulumlarına kıyasla DÇO'da sadece %2,46 civarında hafif bir artış gözlemlendi. 0, 7,5, 12,5 kalıp açılarında elde edilen maksimum DÇO 2,12 olurken, 20 kalıp açısında 2,18 olmuştur. • Keeler FLD kriterleri ile teşhis edilen FEA modeli, kırılma konumunu (kap köşe bölgesi) doğru bir şekilde yakalayabilmiştir ve her bir çelik türü için DÇO'ları yakından tahmin etmiştir. • DP800 ve MART1400 çelikleri için her bir kalıp açısı kurulumunda benzer bir kalınlık değişimi gözlenmiştir. • Düşük kalıp açısı aralıkları (0 - 20) için açılı bir kalıbın kullanılmasıyla kap yan duvarlarındaki mukavemet sertleşme miktarının azalmasının, MART1400 ve DP800 çeliklerinin DÇO'larında bir iyileşmeye neden olacak kadar küçültüldüğü varsayılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan Çalışma sonuçları konu hakkında üretim yapan firmaların kullanması halinde Firmalara katkı sunacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Assessment of ConicalDie Deep Drawabilityof DP800 and MART1400 Advanced High Strength Steels Nuri Şen1, Tolgahan Civek and Ezgi Tongü Yayın Yeri:International Journal of Automotive Science And Technology , 2023

  Tarih: 


  İmza: