T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.03.1056
2  Projenin Adı :   BAZI NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ BORÜR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. MECİT AKSU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mecitaksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi CANSU BABUZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.02.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.817,00
13  Toplam Harcama :   10.326,95
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir iş birliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP haricinde hiçbir destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmamızda amacımız; metal borürlerden olan PrB6, YbB6 ve DyB6 bileşiklerinin magnezyotermik indirgeme yöntemiyle sentezlenmesi, bu maddelerin eldeleri için gerekli optimum reaksiyon koşullarının tespit edilmesi ve elde edilen maddelerin gama ışını zırhlama etkisinin araştırılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çıktısı olarak bir adet öğrencinin yüksek lisans tezi tamamlanmıştır ve bir adet TR DİZİN ulusal yayın yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Herhangi bir uygulama olmamakla beraber literatüre katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bir adet yayın yapılmıştır. Linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1354588

  Tarih: 


  İmza: