T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1157
2  Projenin Adı :   Migrende Serum proBDNF, BDNF ve Plazminojen Düzeylerinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şerif Demir
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serifdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi CENGİZ YÜKSEL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   8.275,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Fizyoloji AD, kurumumuz Nöroloji Anabilim Dalı ile işbirliği yapmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Fizyoloji AD, kurumumuz Nöroloji Anabilim Dalı ile veri toplama aşamasında iş birliği yapılmıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı migren tanısı almış hastalar ile migren tanısı almamış bireylerde serum BDNF, ProBDNF ve plazma plazminojen düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda BDNF ve proBDNF düzeylerinde düşüş izlenmiştir. Bu durum BDNF’nin düşük dozların hiperaljeziye yol açması, yüksek dozların ise analjezi oluşturması ile ilgili olabilir. trigeminal gangliyonlarda CGRP ile birlikte salınan BDNF'nin düşük olması fizyopatolojisinde yer alıyor olabileceği ortaya konmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  BDNF ve proBDNF'nin migren etyopatogenezinde rolünün olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. bu peptidlerle ilişkili yapılacak olan ilaç ve deneysel çalışmalarla migrenin fizyopatolojisinin aydınlatılacağı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayınlamak üzere ilgili dergiye gönderilmiştir. (Doktora programına kabul yılı :2013)

  Tarih: 


  İmza: