T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.03.1062
2  Projenin Adı :   CsPbI3 perovstkite kuantum noktaların sentezi ve kusurlarının giderilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Musa ÇADIRCI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   musacadirci@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Melahat Sevgül BAKAY
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.02.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   20.082,84
13  Toplam Harcama :   15.070,96
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Koray Şarkaya nanokompozit malzeme oluşturmamız ve elektriksel özelliklerini incelememiz için kryojel sentezi yaptı. - Selçuk Üniversitesi Hızlı Lazer sistemi grup lideri Prof. Dr Hamdi Şükür Kılıç laboratuvar altyapısını kullandırarak CsPbX3 kuantum noktaların linear olmayan optik özellikleri incelendi.
16  Projenin Amacı:  Projede amaç CsPbX3 (X=I, Br, Cl) perovskite kuantum noktalarını sentezlemek ve yüzeylerindeki kusurları gidermek için yüzeyleri iyodür, bromür ve klor ile kaplamaktır. Ayrıca bu kaplamaların malzemenin elektriksel ve optiksel özellikleri üzerinde etkilerini incelemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Projede uluslararası dergide yayınlanması için 2 adet araştırma makalesi hazırlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Makale hazırlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  -"Size and Surface Trap Effects on the Third Order Nonlinear Optical Properties of CsPbCl3 and CsPbBr3 Perovskite Quantum Dots" Musa ÇADIRCI, Yasemin GÜNDOĞDU,, Melahat Sevgül BAKAY, Hamdi Şükür KILIÇ. Araştırma makalesi hakem değerlendirme sürecindedir. -"Electrical Properties of CsPbX3 (X=Cl, Br) Perovskite Quantum Dot/poly(HEMA) Cryogel Nanocomposites", Melahat Sevgül BAKAY, Koray ŞARKAYA, Musa ÇADIRCI, Araştırma makalesi hakem değerlendirme sürecindedir.

  Tarih: 


  İmza: