T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.05.1010
2  Projenin Adı :   Düzce Üniversitesi Fikri Mülkiyet Portföyünün Ticarileştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Emrah Yılmaz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   emrahyilmaz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet Yasin GÖK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.09.2019
  16.09.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.000,00
13  Toplam Harcama :   12.995,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje kapsamında işbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje kapsamında işbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı, Düzce Üniversitesi teknoloji portföyünün ticarileştirilmesi adına farkındalığının arttırılması, know-how’ların ticarileşme/ticarileştirmesinin desteklenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvurularının , ülkenin teknolojik ve ekonomik düzeyinin yükseltilmesi adına uluslararası rekabet gücünün artırılması konusunda katkı sağlamaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışma ile, Düzce Üniversitesi adına katılım sağlanan 9 adet buluştan 1 adet Altın Madalya, 2 adet Bronz madalya ile derecelendirilmiştir. Altın madalya alan buluşumuzun Vestel firması ile ticarileştirme çalışmaları sürmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bölgede ve üniversitede Fikri mülkiyet hakları alanında çalışmaların teşvik edilmesi, mevcut buluşlara uygun ortam sağlanarak hayata geçirilmesi, buna bağlı olarak da yüksek katma değerli ürünlerin ticarileştirilme faaliyetleri yürütülmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın bulunmamaktadır.

  Tarih: 


  İmza: