T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.03.1126
2  Projenin Adı :   Orman Ürünleri Sektöründe Çalışanların Risk Alma Davranışına Yönelik Etkilerinin Araştırılması (Doğu Marmara Bölgesi Örneği)
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Tarık Gedik
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tarikgedik@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. DERYA SEVİM KORKUT
 Doç.Dr. MEHMET NURULLAH KURUTKAN
 Arş.Gör. MUHAMMET ÇİL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   3.351,02
13  Toplam Harcama :   2.077,30
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜ Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜ BAP Koordinatörlüğü tarafından projemiz desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesinde bulunan orman ürünleri sanayi işletmelerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı; • Bireysel faktörlerin, organizasyonel faktörlerin ve işyeri faktörlerinin çalışanların risk alma davranışları üzerindeki etkilerini istatistiksel yöntemler kullanarak araştırmaktır, Bu temel amaca bağlı olarak çalışmanın ara amaçları; • Demografik değişkenlerin bireysel faktörler, organizasyonel faktörler ve işyeri faktörleri üzerindeki etkilerini araştırmak, • Demografik değişkenler ile iş kazaları arasındaki ilişkileri araştırmak, • Orman ürünleri sektöründe çalışanların risk alma davranışına yönelik deneyimleri ve tutumları incelemek, • Orman ürünleri sektöründe çalışanların risk alma davranışını etkileyen faktörleri derinlemesine araştırmak, • Bireysel faktörlerin, organizasyonel faktörler üzerindeki etkilerini araştırmak, • Bireysel faktörlerin, işyeri faktörleri üzerindeki etkilerini araştırmak, • Organizasyonel faktörlerin, işyeri faktörleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmada, organizasyonel ve işyeri faktörlerinin çalışanların risk alma davranışları üzerinde önemli negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan bireysel faktörlerin ise çalışanların risk alma davranışları üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple, bundan sonraki çalışmalarda bireysel faktörlerin dolaylı etkileri üzerine çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bireysel faktörler arasındaki güvenirliliği artırmak için az maddeli faktörlere daha fazla maddenin eklenmesi önerilmektedir. Çalışana ait organizasyonel faktörlerden (güvenlik iklimi ve güvenlik eğitimi) elde edilen bulgular sonucunda; çalışanlar yönetimin güvenlik konularında çok fazla bilgi sağladığını, güvenlik kurallarını geliştirmek için mevcut bilgileri sık sık güncellediğini ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programlarında güvenlik konularına öncelik verildiğini belirtmişlerdir. Böylece, güvenlik iklimi ve güvenlik eğitimi faktörlerinin, risk alma davranışları üzerindeki doğrudan etkileri nedeniyle çalışanlar arasında risk alma davranışını (eğilimini) azaltmada kilit faktörler olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar dikkate alındığında işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel verilerin sağlanmasının ve gerekli eğitimlerin verilmesinin önemli olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapacakları eğitim maliyetlerinin çalışanların risk alma davranışında ortaya çıkabilecek olumsuzluk maliyetinden daha düşük olacağı unutulmamalıdır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktısı yayına dönüştürülerek bilime ve paydaşlara katkı sağlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında elde edilen verilerden yayın gönderilmiştir. yayın kabul edildiğinde ya da yayınlandığında sistem zerinden yüklenecektir.

  Tarih: 


  İmza: