T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1169
2  Projenin Adı :   DÜZCE-KAYNAŞLI YÖRESİ YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI ORMANLARINDA ZARALI BAZI BÖCEK TÜRLERİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   besiryuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi FATMA TEFEK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.990,00
13  Toplam Harcama :   7.128,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur
16  Projenin Amacı:  Bu çalışma ile Düzce ili Kaynaşlı ilçesi ormanlarında 2020-2021 yıllarında bulunan bazı böcek türlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Arazi ve laboratuvar çalışmalarının sonucu olarak 62 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 28’i Düzce ili için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. Tespit edilen türlerden 3.3.6. Melanophthalma sericea Türkiye için ilk kayıt olmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında tespit edilen türler ile literatüre katkılar yapılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında "Düzce - Kaynaşlı Yöresi Ormanlarında Tespit Edilen Scolytinae Türleri" başlıklı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisinde yayınlanmış; "Düzce-Kaynaşlı Yöresi Yapraklı ve İğne Yapraklı Ormanlarında Tespit Edilen Bazı Böcek Türleri" başlıklı Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisinde kabul edilmiş 2 adet yayın bulunmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: