T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.02.1072
2  Projenin Adı :   Fındık zürufundan mikrodalga yöntemiyle aktif karbon eşdeğeri madde üretimi ve boyarmadde içeren atıksuların arıtımı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Ü. Nilüfer Ülgüdür
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   niluferulgudur@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi PINAR SEVİM ELİBOL
 Prof.Dr. EMİNE MALKOÇ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.790,48
13  Toplam Harcama :   17.951,62
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Projede fındık zürufundan kimyasal ve mikrodalga yöntemiyle adsorban madde sentezlenmesi ve bu sentezlenen maddelerle boyarmadde giderimi yapılması amaçlanmaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Hazırlanan adsorban maddelerin anyonik boyarmadde gideriminde etkin olmadığı, fakat katyonik boyarmadde giderimini etkin bir düzeyde (%90'dan fazla) sağladığı belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Fındık zürufunun boyarmadde giderimi için kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. Fakat sentezleme koşullarının inert ortamda yapılması, bu potansiyeli arttıracak bir unsurdur. Dolayısıyla, bu konudaki laboratuvar koşulları sağlanarak, potansiyelinin arttırılması üzerine laboratuvar deneyleri yürütülmelidir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında, 1 adet uluslararası tam metin bildiri yayınlanmıştır. - Elibol, P. S., Ülgüdür, N., Malkoç, E. (2020). Cationic dye removal using chemically activated and microwave irradiated hazelnut husk. 5th Eurasia Waste Management Symposium (26-28 Ekim 2020). ISBN: 978-625-409-001-1 (sayfa107-116). TR Dizin kapsamında Journal of Innovative Science and Engineering dergisine başvuru yapılmış olup, makale hakem değerlendirmesindedir.

  Tarih: 


  İmza: