T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.01.1160
2  Projenin Adı :   D.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akredite Olabilirliğinin Değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Pınar Gültekin
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinargultekin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. NERMİN BAŞARAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   79.000,00
13  Toplam Harcama :   51.397,50
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   79.000 TL
16  Projenin Amacı:  Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Akreditasyon başvurusu sonrasında Program çıktılarının, öğretim amaçlarının, misyon vizyon ve temel değerlerin güncellenmesi, Program çıktılarının ölçme ve değerlendirmesine ilişkin süreçlerin koordine edilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Program çıktıları , Öğretim amaçları, Misyon ve Vizyon ve Temel değerlerin Belirlenmesi
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Akreditasyon çalışmaları akredite yeterliliğine sahip olan bölümlerde geçerliği 5 yıldır. 5 yıl sonra başvuru süreçleri sona ermektedir. Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla eğitim ve öğretimde uygulamalı gitmek zorunludur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Osman, U. Z. U. N., KARADAĞ, A., KÖYLÜ, P., GÜLTEKİN, P., YÜKSEL, K. U., & KAYA, M. Y. (2020). DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜNÜN AKREDİTASYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. PEYZAJ, 2020(Özel Sayı), 33-49.

  Tarih: 


  İmza: