T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.02.1323
2  Projenin Adı :   Subasar Ormanlarda Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasının Teknik ve Çevresel Yönden İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yilmazturk@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Batuhan ÇATALBAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2022
  6.12.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   6
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.233,72
13  Toplam Harcama :   9.476,66
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır. Proje sadece DÜBAP tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu tez çalışmasının amacı; Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Hendek Orman İşletme Müdürlüğü (OİM), Süleymaniye Orman İşletme Şefliği (OİŞ)’ne bağlı Paşaköy subasar ormanlarında yapılan odun hammaddesi üretim faaliyetleri, bazı teknik ve çevresel yönlerden incelenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucunda; bölmeden çıkarma çalışmalarında ağacın kesildiği yerden geçici istif yerlerine taşınmasına kadar gerçeklesen işlemler incelenmiş ürünler hakkına bilgiler toplanmıştır. Tarım traktörüyle toplamda 32 sefer (döngü) yapılan bölmeden çıkarma faaliyeti incelenmiştir Bir seferde (döngü) ortalama çap, boy, parça adedi ve taşınan ürünlerin hacmi sırasıyla 27,94 cm, 18,86 m, 2,16 adet ve 2,021 m3 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya konu Süleymaniye Subasar Ormanında üretim zamanının kısıtlı olduğu, az bir yağışlı dönemde dahi üretime engel olacak seviyede suyun toprak yüzeyinde bulunduğu görülmüştür. Bu durumun üretim çalışmamalarını sekteye uğrattığı belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma sonucunda; subasar ormanlarda toprak tipi genelde balçıklı olduğundan 4x2 traktörlerin hareket etmesini zorlaştırmaktadır. Toprağın bataklık haline geldiği zamanlarda 4x4 traktörlere ayrı bir ekipman (palet, zincir, vb.) takılarak bölmeden çıkarma süresi kısalabilir ve iş kolaylığı sağlanabilir. Ayrıca geniş lastik tekerlekli traktörlerin kullanılması arazi verimini artıracak, dişbudağın sığ kök yapması nedeniyle kök zararı ve toprak sıkışıklığını azaltacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında, ulusal ve uluslararası düzeyde bir paylaşım sağlayan hakemli bir dergide makale yayımlandığında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı’na sunulacaktır.

  Tarih: 


  İmza: