T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1192
2  Projenin Adı :   Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinuz angustifolia Vahl.) Çeliklerinin Köklenmesine Hormon, Anaç Yaşı ve Ortamın Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Bilal ÇETİN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   bilalcetin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.396,30
13  Toplam Harcama :   22.116,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile işbirliği sağlanarak yapılmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün desteğiyle, Düzce Üniversitesi BAP- 2021.02.02.1192 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Bu projede, Dar yapraklı dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) türünün farklı yaşlı anaçlarından alınan sert gövde çelikleri serada farklı ortamlarda ve IBA hormonun farklı dozlarında köklendirilmesi yapılarak faktörlerin köklenme yüzdesine, kök sayısına, sürgün boy ve çapına etkisi araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çıktıları yayına dönüştürülecektir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Dar yapraklı dişbudak çok farklı ekolojik bölgelerde yetişebilmesi, odunun değerli oluşu, hızlı gelişme yeteneği ve peyzaj düzenlemelerinde çok kullanılması nedeniyle değerli bir türdür. Bu çalışmada türün çelikle üretimi araştırılmış ve araştırma sonucunda türün, 1-2 yaşlarındaki bireylerden alınan, 5000 ppm’de işleme tabi tutulup torf + perlit ortamına dikilen çeliklerde iyi sonuçları vermiştir. Bu ve diğer benzer çalışmalarda olduğu gibi türün sert çelikle köklendirmelerde özellikle çeliklerin genç bireylerden alınması başarıyı önemli derecede arttırdığı görülmektedir. Çelikle üretimde IBA hormonun kullanılması köklenme yüzdesi ve kök sayısına olumlu etkiler yaptığı görülmektedir. Ortam olarak daha iyi bir çap, boy ve kök elde etmek için torf ağırlıklı ortamların kullanılması fidan çap ve boyunu arttırmada olumlu etkiler yapmaktadır. Çelikle üretimde köklenme yüzdesinin arttırılması ve fidan parametrelerinin (kök sayısı, sürgün çapı boyu vb.) iyileştirilmesine yönelik genç bireylerden alınan çelikler, farklı ortam ve hormon dozlarında işleme tabi tutularak yeni çalışmaların yapılmasında yarar vardır Proje sonuçların bilime ve ormancılık camiasına ve uygulamaya katkılar sunacağı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: