T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.09.01.1311
2  Projenin Adı :   Dosta Doğru: Türkiye ve İran Arasında Kültürel ve Sanatsal Mirası Paylaşma Sergisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   eyildizdoyran@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Seniha Ünay selçuk
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.700,00
13  Toplam Harcama :   13.700,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İran Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu projenin konusu İran Tebriz İslam Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin kültürel ve sanatsal paylaşımını karma bir sergi ile sağlamak ve bunun her iki bölgeye de katkısını araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  İran ve Türkiye'den 33 sanatçının katılımı sağlanmıştır. Karma ve süreli bir sergi düzenlenmiştir. Türk ve İran sanatı hakkında panel düzenlenmiştir. Bir sergi kataloğu yayımlanmıştır. Üniversitemizin sanatsal faaliyetlerinin uluslararası bir ortama taşınması sağlanmıştır. Sanat, Tasarım ve Mimarlık fakültesi öğrencileri İran Sanatı hakkında bilgilendirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje Santa Tasarım Mimarlık fakültesi2nin eğitimine yönelik sürekli iyileştirme sürecine katkı sağlamıştır. Sanatın teorisi ve uygulamasını aynı anda öne çıkarmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  "Dosta Doğru" Sergi Kataloğu

  Tarih: 


  İmza: