T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.01.1299
2  Projenin Adı :   Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Sıçanlarda GLP-1 ve DPP-4 Düzeyi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şerif Demir
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serifdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Uzuner
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.320,50
13  Toplam Harcama :   12.804,59
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje kapsamında yürütülen çalışma için destek.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı sigara dumanına maruz kalan sıçanlarda kandaki GLP-1 ve DPP-4 düzeylerinin değişimini araştırmaktır. Elde edilen veriler, sigara dumanına maruz kalmanın, GLP-1, DPP-4 ve insülin düzeylerine etkisi konusunda fikir verecektir.
17  Projenin Çıktıları:  Yüksek Lisans tez çalışması
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yok
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yok

  Tarih: 


  İmza: