T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :  
2  Projenin Adı :  
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :  
4  Proje Yürütücüsü :  
5  Proje Yürütücüsü E-posta :  
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Serdar Biroğul
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :  
 
9  Proje Süresi :  
10  Ek Süre :  
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :  
13  Toplam Harcama :  
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: