T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.09.06.1050
2  Projenin Adı :   Tiyatroda Yeni Arayışlar Sempozyumu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   Suleymaninceefe@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Pınar İNCEEFE
 Arş.Gör. Hatice Şaşmaz
 Dr.Öğr. Üyesi Fatma KEÇELİ
 Öğr. Gör. Naciye AKSOY
 Öğr. Gör. Süleyman Karaahmet
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   24.12.2019
  24.12.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   21.562,08
13  Toplam Harcama :   10.059,16
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Tiyatro Anadolu
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İki oyun gösterimi ( oyuncuların yolluk ve yevmiyeleri ve dekor taşınması). COVİD-19 salgını nedeniyle proje kapsamı dışına alındı.
16  Projenin Amacı:  Özelde: • Tiyatroda yeni yaklaşımları ve arayışları, alanda uzman ve tanınmış isimlerin birikimleriyle ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak, • Ülkemiz ve dünya tiyatrosunun 21. yüzyıldaki düşünsel ve kuramsal altyapısını disiplinler arası işbirliği temelinde araştırmak, değerlendirmek, elde edilen çıktıları yeni akademik ve sanatsal ürünlere dönüştürmek ve bu disiplinlerde çalışmalarda bulunan araştırmacılara katkı sağlamak, • Düzce Üniversitesinde sürdürülen tiyatro eğitimine yönelik sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmaktır. Genelde: • Düzce Üniversitesinin tanınırlığını arttırmak, • Paydaş üniversitelerden katılan akademisyenlerle iletişim ağını genişletmek, • Alanında uzman isimlerin katılımıyla akademi-sanat deneyimlerini paylaşmak, atölye çalışmaları ile üniversitemiz ve Düzce ili kapsamında paylaşım ağı oluşturmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  • 21. Yüzyılda tiyatronun düşünsel ve kuramsal yaklaşımlarına, problemlerine ilişkin tartışmalar • Öğrencilerimizin, paydaş üniversitelerden akademisyenler ve medyatik tanınırlığı olan isimlerle interaktif bir tartışma ortamında bulunması, • Sahne Sanatları Bölümü ve üniversitemizin paydaşlara tanıtılmış olması, • Akademik ilişki ağı yaratılmış olması • Üniversitemizin yerel ve ulusal basında görünürlüğünün artırılması,
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bölümümüzde sürdürülen eğitime yönelik sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında düzenlenen sempozyumda 23 sözlü bildiri yer almıştır. Söz konusu bildirilerin yayımlanması için katılımcılar, Üniversitemiz Thyke Sanat ve Tasarım E-Dergi'sine yönlendirilmiştir. Yayın süreci derginin haziran ayı sayısında tamamlanabilecektir. Bununla birlikte "Eleştiri Atölyesi" çıktılarının yayımlanabilmesi için Etik Kurul'a başvurulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: