T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.01.1394
2  Projenin Adı :   İzoproterenol ile indüklenen miyokard enfarktüsü modelinde Momordica charantia'nın biyomoleküler oksidasyon, inflamasyon ve histopatolojik değişiklikler üzerindeki koruyucu etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Özge BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozgebeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Burçin USTA KARADENİZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2023
  6.06.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   29.623,60
13  Toplam Harcama :   26.444,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  Miyokardiyal enfarktüs , kalbin bir kısmına kan akışı engellendiğinde ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan kalp dokusu hasarına neden olan akut miyokard nekrozu durumudur. Kalbe kan sağlayan koroner arterlerden biri, dengesiz plak, lökosit, kolesterol ve yağ birikimi nedeniyle bir tıkanıklık geliştirir. Dünyada temel halk sağlığı problemleri arasında yer almaktadır. MI ile ilişkili biyokanıtlar arasında aşırı sitozolik kalsiyum yüklenmesi, süperoksit anyonlarda, serbest radikallerde ve reaktif nitrojen türleri artış yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri bilinen Momordica charantia’nin sıçanlarda ISO ile oluşturulmuş akut MI üzerindeki kardiyoprotektif etkilerini, serum kardiyak enzim seviyelerini ve miyokardiyal antioksidan enzim aktivitelerini değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç olarak çalışmamız MC’nin proinflamatuvar veya inflamatuvar biyobelirteçleri olan olan IL-6, TNF-alfa ve CRP seviyelerini azaltıp, bir antiinflamatuvar olan IL-10 seviyesini arttırarak miyokardiyal hasara karşı protektif özellik gösterdiğini Nrf2’nin aktivasyonunu arttırıp HO-1 seviyesini düşürmesi lipid peroksidasyona karşı koruyucu bir antioksidan özellik gösterdiğini ortaya koymuştur. MC’nin EKG’de R dalga genliği ortalamasını arttırması büyük olasılıkla kalp kası hücresi üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğunu; T dalga genliği ve ST segment elavasyonundaki artışları normal seviyelere indirmesi büyük olasılıkla iskemik durumu engellemekte ve bunun sonucu olarak lezyonun gelişimini de engellediğini düşündürmektedir. Çalışma sonucunda EKG bulguları, proinflamatuvar, antiinflamatuvar, antioksidatif, kardiyak biyobelirteç seviyesi değerlerine göre MC’nin kardiyoprotektif özelliği olabileceği görülmüştür. Momordica chrantina’nın alternatif bir tedavi seçeneği olarak sunulabilmesi için daha fazla ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Sonuç olarak çalışmamız MC’nin proinflamatuvar veya inflamatuvar biyobelirteçleri olan olan IL-6, TNF-alfa ve CRP seviyelerini azaltıp, bir antiinflamatuvar olan IL-10 seviyesini arttırarak miyokardiyal hasara karşı protektif özellik gösterdiğini; Nrf2’nin aktivasyonunu arttırıp HO-1 seviyesini düşürmesi lipid peroksidasyona karşı koruyucu bir antioksidan özellik gösterdiğini ortaya koymuştur. MC’nin EKG’de R dalga genliği ortalamasını arttırması büyük olasılıkla kalp kası hücresi üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğunu; T dalga genliği ve ST segment elavasyonundaki artışları normal seviyelere indirmesi büyük olasılıkla iskemik durumu engellemekte ve bunun sonucu olarak lezyonun gelişimini de engellediğini düşündürmektedir. Çalışma sonucunda EKG bulguları, proinflamatuvar, antiinflamatuvar, antioksidatif, kardiyak biyobelirteç seviyesi değerlerine göre MC’nin kardiyoprotektif özelliği olabileceği görülmüştür. Momordica chrantina’nın alternatif bir tedavi seçeneği olarak sunulabilmesi için daha fazla ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  YOK

  Tarih: 


  İmza: