T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.06.1168
2  Projenin Adı :   METAN TESPİT ROBOTU ÜRETİMİ VE ISI DAYANIMININ KOMPOZİT MALZEME KULLANIMI İLE YÜKSELTİLMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gurcansamtas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuzhan ŞENEL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.947,02
13  Toplam Harcama :   7.943,92
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu çalışma, Düzce Üniversitesi BAP-2021.06.06-1168 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir. Ayrıca proje kapsamında sponsor firma desteği de alınmıştır. Tüm atölye imkânları ve işçilik konusunda Batı Çelik firması ve ısı yalıtım sponsoru olarak Teksan Refrakter firması projeye destek vermişlerdir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Projenin ana malzeme ihtiyaçları Düzce Üniversitesi BAP tarafından karşılanmıştır. Tüm atölye imkânları ve işçilik konusunda Batı Çelik firması ve projede kullanılan ısı yalıtım malzemeleri için ısı yalıtım sponsoru olarak Teksan Refrakter firması projeye destek vermişlerdir.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada, bulunduğu alanda tarama yaparak metan sızıntısını tespit eden mobil bir güvenlik robotu geliştirilmiştir. Metan sızıntısı tespit edildiğinde robot uyarı vererek patlama koşulları oluşmadan önce metan gazının tahliye edilmesine olanak sağlamaktadır. Gerekli önlemler alınsa da patlama riski hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmamaktadır. Bu nedenle aleve ve yüksek sıcaklığa maruz kalması durumunda, iç sıcaklığın belirli bir süre boyunca içerideki elektronik aygıtların zarar görmeyeceği seviyede tutulması adına robotun ısı dayanımının arttırılması da amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında belli sıcaklıklara dayanabilen ve otonom çalışan bir metan tespit robotu proje çıktısı olarak elde edilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında bir adet uluslararası makale çıkartılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında üretilen metan robotunun ısı dayanımının artırılmasının ardından yapılan testlerde robot 200°C sıcaklıkta 15 dakika boyunca içerisindeki elektronik aygıtları korumayı başarmıştır. Bu sayede robot bilimsel açıdan incelenmiştir. Robotun yüksek sıcaklığa dayanıklı hale gelmesi, olası bir yangının ilk dakikalarında ortam verisini dışarı aktarmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına imkân sağlayacaktır. Üretim sonrası yapılan testlerle robotun kapasitesi zorlanmış ve elde edilen bulgular makale olarak literatüre kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında bir adet makale yazılmış ve bu makale yayınlanmıştır. Makale bilgileri aşağıda mevcuttur. 1. Şenel O., Samtaş G., Kritik Metan Yoğunluğu Tespit Robotu Prototip Tasarımı ve Üretimi, İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, 3(1): 33-46, 2022

  Tarih: 


  İmza: