T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.03.1135
2  Projenin Adı :   Keten Tohumu Yağı ve Hint Yağı Kullanarak Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Abdulkadir Allı
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   abdulkadiralli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Berivan Bayar
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.532,84
13  Toplam Harcama :   11.091,76
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, literatürde olmayan yeni türde ve özellikte hidrofobik graft kopolimerlerin sentezlenerek fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Bu yeni graft kopolimerler, polimerik hint yağı ve keten tohumu yağı peroksit başlatıcısı kullanılarak tersiyer bütil akrilat ve metil akrilat monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje kapsamında, keten tohumu yağı ve hint yağı otooksidasyonuyla polimerik keten tohumu yağı ve polimerik hint yağı elde edilmiştir. Keten tohumu yağı ve hint yağı otooksidasyonu oda sıcaklığında, atmosfer koşullarında ve hava oksijeniyle gerçekleştirilmiş olup % 1,20 ve 1.16 sırasıyla peroksit içeren çözünür kısımlara sahip yapılar elde edilmiştir. Polimerik keten tohumu yağı, peroksit gruplarına sahip olduğu için ter-bütil akrilat ve metil akrilat monemerlerinin serbest radikal polimerizasyonunda kullanılmıştır. PKY-g-PtBA ve PKY-g-PMA graft kopolimerleri sentezlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu projeyle, literatürde olmayan yeni türde ve özellikte hidrofobik graft kopolimerler sentezlenmiştir. Bu yeni graft kopolimerler, polimerik hint yağı ve keten tohumu yağı peroksit başlatıcısı kullanılarak tersiyer bütil akrilat ve metil akrilat monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilmiştir ve yeni graft kopolimer serileri hazırlanmıştır. Bu graft kopolimerlerin fiziksel özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak literatüre yeni özellikte graft kopolimerler kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  S. ALLI, B. GÖR ve A. ALLI, “Synthesis and charcterization of linseed oil based new graft copolymers,” V. International Scientific and Vocational Studies Congress, TÜRKİYE, 2020, ss. 201-208.

  Tarih: 


  İmza: