T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.1018
2  Projenin Adı :   Amanita phalloides ekstraktının antimikrobiyal etkisinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   cenkcoskun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi SABİRE KARAYAKALI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.04.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   6
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.970,00
13  Toplam Harcama :   5.571,69
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yoktur
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yoktur
16  Projenin Amacı:  Amanita phalloides mantarının farklı çözücülerdeki ekstraktlarının disk difüzyon metodu ile antimikrobiyal etkinliğinin araştırılmasıdır
17  Projenin Çıktıları:  En zehirli mantar türlerinden olan Amanita phalloides isimli şapkalı mantar türünün kloroform, aseton, metanol ve distile su ile hazırlanan ekstraklarının, Candida parapsilosis, Candida albicans, Metisilin duyarlı Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Metisilin dirençli Staphylococcus aureus türlerine karşı antimikrobiyal etkisi araştırıldı. Yöntem olarak in vitro disk difüzyon yöntemi kullanıldı. Bakterilere karşı farlı anibakteriyal etkileri olduğu gözlendi. Sonuç olarak, sadece Amanita phalloides in distile su ile hazırlanan ekstraktının bakterilere karşı etkisi olduğu fakat antifungal etki göstermediği saptandı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje çıktılarına dayanılarak Amanita Phalloides mantar ekstraktının antimikrobik özelliği gösterdiği hatta Metisilin Direçli Staphylococcus aureus MRSA’a karşı etkinliğinin halihazırda kullanılan antibiyotiklerden olan Penisilin G'ye göre daha fazla olduğu görülmüştür. Projemiz Bu verilere dayanılarak özellikle topikal antibakteriyal ilaç gelişiminde yol gösterici olabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yoktur

  Tarih: 


  İmza: