T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.05.1025
2  Projenin Adı :   Nano ve Mikron Boyutlarındaki Partikül Katkılarının Kompozit Malzemelerin Birleştirilmesinde Kullanılan Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Yapışma Performansına Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mertkilincel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. YAKUP OKAN ALPAY
 Yüksek Lisans Öğrencisi MERT ARICI
 Arş.Gör. RIDVAN ONGUN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.983,78
13  Toplam Harcama :   24.605,54
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteği ile tamamlanmıştır. Başka bir kuruluş ile iş birliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteği ile tamamlanmıştır. Başka bir kuruluş ile iş birliği yapılmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Proje ile endüstride oldukça yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı termoset yapılı epoksi reçinenin yapışma özelliklerinin iyileştirilmesi için nano ve mikro parçacık takviyesinin etkisi araştırılmıştır. Burada amaç yapışma özelliklerinin iyileştirilerek yapışma sırasında yapışma bölgesinin malzeme öz dayanımına yakın seviyelere ulaştırılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje ile epoksi malzemelerden çekme ve shear test numunelerinin üretilebileceği silikon kalıplar elde edilmiştir. Bu kalıpların içerisine, proje önerisinde belirlenen oranlarda parçacık takviyesi ile hazırlanan epoksi karışımları standart test numune boyutlarında dökülüp hazırlanmıştır. Ayrıca yine standart test shear test numunesi boyutlarında karbon/epoksi levhalar hazırlanıp takviyeli karışımlar ile yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen çıktılar özgün birer epoksi reçetesi oluşturulmasına imkân sağlamıştır. Böylelikle elde edilen test numuneleri çekme testi cihazında shear testlerinin yapılmasına olanak sağlamıştır. Elde edilen bulgular ise özgün bilimsel verilerin üretimini sağlayarak uluslararası konferansta tam metin olarak literatüre kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  R. Ongun, M. Kilincel, Y.O. Alpay, İ. Uygur, M. Arici “Effect Of Different Particles On The Tensile Strength Of Adhesively Bonded Single Lap Joints” ICENAS’21 International Conference On Engineering, Natural and Applied Science, 24-26.11.2021, Osmaniye/Turkey

  Tarih: 


  İmza: