T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.02.1223
2  Projenin Adı :   Diri örtü kontrolü ve NP gübrelemenin Sahil çamı (Pinus pinaster) plantasyonunda büyümeye kısa süreli etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alikemalozbayram@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi GÜLHAN DEMİR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.845,50
13  Toplam Harcama :   13.039,09
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Şefliği
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden maddi destek, Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Şefliğinden arazi çalışması için izin alındı.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı en önemli plantasyon silvikültürü uygulaması olan herbisit (bir kez uygulanan %3lük Glyphosate) ile diri örtü mücadelesi ve NP gübrelemesinin (fidan başına 180 gr veya 360 gr NP gübresi) sahil çamı endüstriyel plantasyonunda büyümeye iki yıllık etkisini değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Projeden yüksek lisans tezi çıkartılacaktı. Ancak YL öğrencisi tezini sunmadı. Bunun yanında projeden bir adet yayın çıkarılacaktır, ancak henüz hazırlık aşamasındadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Şefliği ile paylaşılacaktır. Ayrıca bilimsel bir makale yayınlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz bir yayın yapılamamıştır.

  Tarih: 


  İmza: