T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.01.01.1201
2  Projenin Adı :   Doksorubisin ile indüklenen testis hasarında erkek arı larvasının olası koruyucu etkisinin belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Kağan AĞAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   kaganagan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. MERAL KEKEÇOĞLU
 Öğr. Gör. AYDAN FÜLDEN AĞAN
 Öğr. Gör. PINAR AĞYAR YOLDAŞ
 Öğr. Gör. TANER YOLDAŞ
 Doktora Öğrencisi TUĞÇE ÇAPRAZLI
 Diğer ELİF ARICA
 Arş.Gör.Dr. SALİH TUNÇ KAYA
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.09.2022
9  Proje Süresi :   18
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   75.264,61
13  Toplam Harcama :   71.221,14
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DAGEM, DÜGETAM
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Erkek arı larvasının temininde DAGEM, Erkek arı larvasının liyofilizasyonunda DÜGETAM işbirliği yapılmıştır
16  Projenin Amacı:  Önerilen bu çalışma dahilinde test edilecek hipotez: Kanser ilacı olan doksorubusinin hedef dışı sistem olarak erkek üreme sisteminde oluşturduğu hasara karşı erkek arı larvası apilarnilin koruyucu etkisinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Apilarnil uygulaması doksorubisin kaynaklı histopatolojinin ve genotoksititenin iyileşmeyi sağladı. Aynı zamanda sperm morfolojisinde belirgin düzelmeye neden oldu. Testosteron seviyesinde artış ve LH seviyesinde azalış ile apilarnil androjenik etkisini mevcut çalışmamızda gösterdi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu bulgular, erkek üreme sistemlerinde anti-kanser ilacı doksorubisinin istenmeyen yan etkilerini hafifletmede bir apiterapi ürünü olarak apilarnilin potansiyel yararlılığını vurgulamaktadır. Bu etkilerden sorumlu mekanizmaları aydınlatmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yayın hazırlanmaktadır

  Tarih: 


  İmza: