T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1175
2  Projenin Adı :   Silikon Yağının Emülsifikasyonu İle Tekstil Yumuşatıcısı Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Abdulkadir Allı
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   abdulkadiralli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Emre Çabukoğlu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.454,30
13  Toplam Harcama :   13.299,06
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Farklı emülgatörler kullanılarak emülsifikasyon yöntemi ile organo silikon destekli hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcısı elde edilmesi amaçlanmıştır. Polieter fonksiyonel grupları ve diğer geleneksel kimyasal maddeler içeren doğrusal bir blok silikon kopolimerinin farklı emülgatörler, kıvamlaştırıcı ve pH dengeleyici kullanılarak su ile emülsifikasyonu sonucu hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcı eldesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmalar sonucunda; FT-IR, görünüş, vizkozite, pH test sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların kullanılan emülgatörler ile uygun sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Çalışmalar sonucunda, tridecyl alcohol 6EO etoxylated emülgatörü ve yardımcı olarak tridecyl alcohol 12 EO etoxylate ile yapılan çalışmanın FT-IR, görünüş, vizkozite, pH test sonuçlarının diğer emülgatörlere kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Emülsifikasyon çalışmaları oda sıcaklığında ve 30 rpm karışma ortamında gerçekleştirilerek berrak görünümlü ürünler elde edilmiştir. Elde edilen ürünlerin FT-IR test sonuçları referans ürün sonuçları ile karşılaştırıldığında % 98 oranında uyumlu hidrofilik silikon tekstil yumuşatıcısı elde edilmiştir. Emülsiyonlar, geniş bir pH aralığında, yüksek sıcaklıklarda veya yüksek tuz konsantrasyonlarında aşırı kararlıdırlar. Bu işlemlerin sonunda mikro emülsiyonlar elde edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: