T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.06.910
2  Projenin Adı :   KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ 6061 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNE ETKİSİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gurcansamtas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi BERAT SERHAT BEKTAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   4.884,80
13  Toplam Harcama :   4.774,50
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bu proje için 4884,80 TL destekte bulunmuştur
16  Projenin Amacı:  Endüstride yaygın olarak kullanılan Alüminyum 6061 alaşımının piyasada bulunan normal halinin ve kriyojenik işlem görmüş halinin işlenebilirlik performansı bu çalışmada test edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, kesici takımların bir bölümüne de kriyojenik işlem uygulanmış normal ve krijojenik işlem görmüş takımlarında performansının test edilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Normal malzeme normal takım, normal malzeme kriyojenik işlem uygulanmış takım, krijojenik işlem uygulanmış malzeme normal takım ve krijojenik işlem görümüş malzeme ve takım olmak üzere 108 adet deney yapılmış ve çıktı olarak aşağıdakiler elde edilmiştir - Kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi - Kesme parametrelerinin takım aşınmasına etki - Kesme parametrelerinin kesme sıcaklığına etkisi
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları üç boyutlu grafikler iler değerlendirilerek seçilen kesme parametrelerinin bilimsel alanda ve pratik uygulamalarda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca kesme parametreleri takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü ve kesme sıcaklıkları açısından varyans analizleriyle değerlendirilerek bilimsel literatüre katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1. Bektaş B. S., Samtaş G., Alüminyum 6061 T651 alaşımının frezelenmesinde kesme parametrelerinin kesme sıcaklığı üzerine etkisi, ICAR, Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (International Congress of Academic Research), 2020, 17-19 Şubat, Bolu, 132-141. 2. Bektaş B. S., Samtaş G., Alüminyum 6061 T651 alaşımının frezelenmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi, 3. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu, 6-7 Mart, 2020, Ankara, 648-660.

  Tarih: 


  İmza: