T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.05.1191
2  Projenin Adı :   Karbon Elyaf Takivyeli Kompozitlere (CFRP) Grafen Katkısının Mekanik ve Termal Özelliklerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. İlyas UYGUR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ilyasuygur@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Ergün EKİCİ
 Öğr. Gör. Mustafa DÜNDAR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.142,30
13  Toplam Harcama :   13.640,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Karbon fiber takviyeli CARALL kompozit malzemelerin imalatı ve ve bazı özelliklerinin araştırılması
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında ilk defa bu tür kompozitler ülkemizde üretilmiş ve yurtdışı muvadili ile karşılaştırılıp mükemmel sonuçlar elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında yardımcı araştırmacı doktora çalışmasının büyük bir kısmını tamamlamıştır. Yayınlar gönderilmiş süreç devam etmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  -

  Tarih: 


  İmza: