T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.02.1087
2  Projenin Adı :   Termo Genişletilmiş Grafit ile mikrokirleticilerin Adsorpsiyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinarsevim@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi hakkı erdogan
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   8.05.2020
  8.05.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   8.997,50
13  Toplam Harcama :   6.871,52
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP haricinde İşbirliği Yapılan Kuruluş Desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Gerçekleştirilmesi planlanan projede elektro kimyasal yöntemlerle termo genişletilmiş grafit sentezlenerek; atık sulardaki mikro kirleticilerin ve güçlü bir yüzey aktif madde olan nonilfenol etoksilatın adsorplanması amaçlanmaktadır. Bu sayede atık sulardaki mikro kirletici yükü uygulana bilirliği kolay, güçlü ve düşük maliyetli bir adsorban ile azaltılması hedeflenmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Bir adet tez ve bir adet uluslararası konferansta oral sunum gerçekleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada sentetik grafit, elektrokimyasal ve ısıl işlem yöntemiyle linyit kömüründen başarılı bir şekilde sentezlendi. Sentetik grafit karakterize edildi ve sulu çözeltilerden nonilfenol etoksilatın adsorpsiyonu için kullanıldı. Nonilfenol etoksilat adsorpsiyonu, 5 dakikada denge koşullarına ulaşan çok hızlı bir süreçti. Sentetik grafit, sulu fazındaki çözeltilerde geniş pH aralığında kullanılabilir. Sentetik grafitin dolgulu katmanları ve geniş gözenekli şeklinde oluşumu, nonilfenol etoksilatın adsorpsiyonunu kolaylaştırmak için daha yüksek bir yüzey alanı ve kanallar sağladı. Sonuçlar, sentetik grafitin nonilfenol etoksilatın etkin bir şekilde adsorpsiyonu için benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğunu gösterdi.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  New Type of Synthetic Graphite Synthesis Originated from Low-Grade Coal for Effective Removal of Nonylphenol Ethoxylates başlıklı bildiri 4th international environmental chemistry congress' de oral sunum olarak sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: