T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1224
2  Projenin Adı :   Propolis İçeren Ürünlerdeki Etken Madde Standardizasyonu Çalışmaları
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   halilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Pınar Karagül
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.629,74
13  Toplam Harcama :   23.512,99
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projemizin amacı piyasada mevcut satılan ürünlerin etken madde standardizasyonunun gerçekleştirilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Elde edilen analiz sonuçları piyasadaki propolis ürünlerinin içerik beyanlarıyla karşılaştırılıp yorumlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Piyasadan temin edilen propolis ürünlerinin içerik beyanları ve çıkan analiz sonuçları hesaplanmıştır. Veriler karşılaştırılmalı olarak yorumlandı ve bilimsel makalelerde yayına gönderilmeye hazırlanmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Makale gönderim aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: